PAR MUMS

KVADRIFRONS ir nevalstiska, nekomerciāla un institucionāli neatkarīga teātra trupa, ko 2017. gada septembrī dibinājuši jaunie profesionāļi Reinis Boters, Klāvs Mellis, Āris Matesovičs, Ance Strazda un Evarts Melnalksnis. Trupas nosaukums nozīmē skatienu, kas raugās uz visām debespusēm un vienlaikus pagātnē un nākotnē. KVADRIFRONS ir pārmaiņu, ceļa un divējādības zīme.

Trupa veido izrādes laikmetīgā estētikā ar starpdisciplināru un performatīvu pieeju. Izrādēs un kopējā mākslinieciskajā programmā tiek iekļauti teātra, mūzikas, vizuālās mākslas un kino elementi. Nozīmīgi darbības aspekti ir pētniecība, ierasto struktūru iztaujāšana un starptautiska sadarbība. KVADRIFRONS vēlas runāt par cilvēku un sabiedrības attiecībām šobrīd, kritiski izvērtēt pagājušo, aktīvi reaģēt uz notiekošo un veidot vīziju nākotnei, nepiemirstot arī pretrunas, smieklus un asprātības. KVADRIFRONS veido mākslas telpu, kurā visdažādākie cilvēki var justies piederīgi un uzrunāti.

Uzsākot māksliniecisko darbību, izšķiroša nozīme ir ciešajai sadarbībai ar Rīgas cirka jauno vadību. Cirkā turpmākajos gados iecerētas mākslinieciskas pārmaiņas, veidojot to par laikmetīgu skatuves mākslu laboratoriju, kā arī plānota ēkas atjaunošana. Līdz būvdarbu uzsākšanai KVADRIFRONS sadarbībā ar Rīgas cirku veidos māksliniecisko programmu vecajos zirgu un ziloņu staļļos, ievadot konceptuālās pārmaiņas un apdzīvojot telpas, kas iepriekš skatītājiem bijušas nepieejamas. Zirgu stallī norisināsies KVADRIFRONA izrāžu programma, savukārt ziloņu stallī galvenokārt norisināsies vizuālās mākslas izstāžu cikls.


Foto: Toms Šķēle